Wprowadzone przez

Metody ilościowe analizy danych i wycena w podejściu porównawczym

dr inż. Piotr Cegielski MBA, MAI, MRICS; rzeczoznawca majątkowy nr 829 termin: 7-8.12.2020 r. lub 10-11.12.2020 r. Warsztaty online obejmują 16 godzin wykładowych (8 punktów) Uczestnicy otrzymają zaświadczenie potwierdzające udział w warsztatach, zgodnie z treścią §6 Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców […]

Opłata adiacencka i opłata planistyczna w teorii i praktyce (warsztaty online)

Marcin Czarnecki – rzeczoznawca majątkowy nr 3911, biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej 22-23.10.2020 r. Łącznie 8 godzin warsztatów (4 punkty) Szkolenie przez internet online Zakwalifikowani Uczestnicy warsztatów, po zarejestrowaniu się i uiszczeniu opłaty, otrzymają link do wirtualnej sali wykładowej oraz indywidualny kod dostępu. Formularz zgłoszeniowy dostępny tutaj: http://bit.ly/szkolenie_oplaty2020 Członkowie […]

Wzrost cen za dane rejestru cen i wartości

W wyniku nowelizacji ustawy z dnia 17.5.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, która weszła w życie w dniu 31.07.2020 r. wzrosła wysokość opłat za udostępnienie rzeczoznawcom majątkowym danych z rejestru cen i wartości nieruchomości. Uchylony został ust. 3 pkt 1 dotyczący współczynnika korygującego K = 0,5. Opłat za udostępnienie zanych wzrosną więc 2-krotnie. Bez zmian […]

Obowiązek podnoszenia kwalifikacji zawodowych (szkolenia zawodowego) rzeczoznawców majątkowych w 2020 r.

Prezydent Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych w Warszawie skierował do ministra Rozwoju wniosek o czasowe zwolnienie rzeczoznawców majątkowych z obowiązku doskonalenia kwalifikacji zawodowych (szkolenia) w związku z epidemią COVID-19. Odpowiadając na pismo Prezydenta PFSRM w Warszawie Minister Rozwoju wyraził pogląd, że nie ma podstaw do zwolnienia rzeczoznawców majątkowych z obligatoryjnego doskonalenia kwalifikacji zawodowych w związku […]

Możliwość pozyskania zaktualizowanych wskaźników wyceny plantacji ogrodniczych i sadowniczych

Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych w Warszawie pozyskała wskaźniki do szacowania upraw ogrodniczych w 2020 r. przygotowane jako aktualizacja III wydania książki pod tytułem „Szacowanie wartości ogrodniczych plantacji kultur wieloletnich” z 2017 r. autorstwa dr Krzysztofa Zmarlickiego. Osoby/podmioty, które nabyły ww. książkę w przeszłości, po przedłożeniu dowodu jej zakupu, otrzymują wskaźniki bezpłatnie drogą mailową. Wskaźniki […]