Prezydent Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych w Warszawie skierował do ministra Rozwoju wniosek o czasowe zwolnienie rzeczoznawców majątkowych z obowiązku doskonalenia kwalifikacji zawodowych (szkolenia) w związku z epidemią COVID-19. Odpowiadając na pismo Prezydenta PFSRM w Warszawie Minister Rozwoju wyraził pogląd, że nie ma podstaw do zwolnienia rzeczoznawców majątkowych z obligatoryjnego doskonalenia kwalifikacji zawodowych w związku z ograniczeniami związanymi z epidemią COVID-19. Ministerstwo sugeruje korzystanie z alternatywnych form szkolenia, w tym szkolenia „na odległość” z wykorzystaniem narzędzi informatycznych. Pismo Ministerstwa Rozwoju można pobrać w dziale Aktualności