Warsztaty i szkolenia

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych, doskonalenie zawodowe rzeczoznawców jest obowiązkowe. Nasze Stowarzyszenie zapewnia Członkom wymaganą liczbę godzin warsztatów i szkoleń oraz gwarantuje wysoki poziom.

Naszym Członkom oferujemy szkolenia w atrakcyjnych cenach.

Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych Wielkopolski Południowej w Kaliszu

jest członkiem Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.