W załączeniu zamieściliśmy Pismo Prezesa PFSRM do Ministerstwa Rozwoju w sprawie zniesienia obowiązku doskonalenia zawodowego rzeczoznawców w 2020 r. w związku z epidemią koronawirusa.