Marcin Czarnecki – rzeczoznawca majątkowy nr 3911, biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej

22-23.10.2020 r. Łącznie 8 godzin warsztatów (4 punkty)

Szkolenie przez internet online

Zakwalifikowani Uczestnicy warsztatów, po zarejestrowaniu się i uiszczeniu opłaty, otrzymają link do wirtualnej sali wykładowej oraz indywidualny kod dostępu. Formularz zgłoszeniowy dostępny tutaj: http://bit.ly/szkolenie_oplaty2020

Członkowie SRMWP w Kaliszu: 250 zł; pozostali Uczestnicy: 290 zł
Koszt uczestnictwa obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie. Należność za warsztaty prosimy wpłacać do dnia 16.10.2020 r. przelewem na rachunek bankowy SRMWP
w Kaliszu: 29 1140 2017 0000 4102 1161 4569