Korzyści

Serdecznie zachęcamy Rzeczoznawców majątkowych do dołączenia do grona Członków Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Wielkopolski Południowej w Kaliszu. Nasze Stowarzyszenie powstało w 1994 roku i od tej pory wciąż rozwija się, dbając o rozwój i wspierając zrzeszonych Rzeczoznawców. Wśród naszych Członków są osoby zarówno z terenu Wielkopolski, jak również innych regionów kraju.

Pamiętaj, jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, skontaktuj się z nami.

Co nas wyróżnia:

·        reprezentujemy naszych Członków i ochronimy ich interesy zawodowe,

·        promujemy działalność Członków Stowarzyszenia,

·        udzielamy Członkom Stowarzyszenia pomocy prawnej i zawodowej,

·        współpracujemy z innymi organizacjami zawodowymi, uczelniami, jednostkami samorządu terytorialnego,

·        prowadzimy bibliotekę rzeczoznawcy majątkowego, w której znajdują się najnowsze publikacje dotyczące wyceny nieruchomości oraz katalogi wskaźników cen,

·        organizujemy szkolenia i konferencje branżowe (np. dwukrotnie współorganizowaliśmy konferencję Nieruchomość w przestrzeni, a także inne konferencje naukowo-praktyczne),

·        organizujemy imprezy i spotkania integrujące środowisko rzeczoznawców majątkowych.

Deklaracja_członkowska

Główne korzyści przemawiające za wstąpieniem do SRMWP w Kaliszu są następujące:

  1. Zapewniamy doskonalenie kwalifikacji zawodowych na poziomie wymaganym przepisami (patrz art. 175 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami i §2 Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych),
    • 67% obowiązkowych godzin doskonalenia zawodowego (16) jest płatna – Członków SRMWP w Kaliszu obowiązuje cena promocyjna (oszczędność 190 zł),
    • 33% obowiązkowych godzin doskonalenia zawodowego (8) jest bezpłatna (oszczędność 290 zł).
  2. Zapewniamy dostęp do doskonale wyposażonej biblioteki.
  3. Gwarantujemy miłą atmosferę i wsparcie zawodowe!

Składka członkowska wynosi zaledwie 45 zł miesięcznie, a przy złożeniu deklaracji członkowskiej do końca 2020 r. nie pobieramy wpisowego (oszczędność 400 zł) od nowych Członków.

Pamiętaj, jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, skontaktuj się z nami.

Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych Wielkopolski Południowej w Kaliszu

jest członkiem Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.