Piotr Cegielski MAI, MRICS, CCIM

12-13. kwietnia 2013 r.

Jedlec k/Gołuchowa