MONIKA NOWAKOWSKA

18 październik 2013 r. – 8 godzin wykładowych

Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu k/Gułuchowa.

  • Szkolenie  bezpłatne dla członków SRMWP w Kaliszu dla członków SRMWP                                    w Kaliszu spełniających wymogi Uchwały Nr 9/VII/2013
  • Dla pozostałych członków SRMWP w Kaliszu:  200 zł.
  • Dla pozostałych uczestników:  250 zł. 

Szkolenie zarejestrowane jest pod numerem:8226.
Uczestnicy otrzymali stosowne zaświadczenie.
Szczegóły dot.szkolenia w załączonej ulotce

 

http://rzeczoznawcy-kalisz.pl/wp-content/uploads/2013/08/ulotka_szkolenie_sluzebnosc.pdf

http://rzeczoznawcy-kalisz.pl/wp-content/uploads/2013/08/zgloszenie_102013.docx

http://rzeczoznawcy-kalisz.pl/wp-content/uploads/2013/08/zgloszenie_102013.pdf