Dwoje przedstawicieli Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych zostało członkami komisji TEGOVA.
W gronie uczestników prac europejskiej organizacji rzeczoznawców majątkowych znaleźli się Izabela Rącka z naszego Stowarzyszenia oraz Marcin Malmon z Mazowieckiego SRM w Warszawie. Polscy rzeczoznawcy pracować będą odpowiednio w: Europejskiej Komisji ds. Metodyki Wyceny Nieruchomości oraz Europejskiej Komisji ds. Standardów.