Wprowadzone przez

KALENDARZ PRAWNY – kwiecień 2023 r.

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 8 marca 2023 r. w sprawie informacji o infrastrukturze technicznej i kanałach technologicznych oraz o stawkach opłaty za zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z dnia 3 kwietnia 2023 r. poz. 628). Weszło w życie z dniem 18 kwietnia 2023 r., z wyjątkiem 6 pkt 3, który wszedł w życie z […]

KALENDARZ PRAWNY – luty 2023 r.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z dnia 2 lutego 2023 r. poz. 221).   Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. […]

KALENDARZ PRAWNY – styczeń 2023 r.

1. Ustawa z dnia 4 listopada 2022 r. o kooperatywach mieszkaniowych oraz zasadach zbywania nieruchomości należących do gminnego zasobu nieruchomości w celu wsparcia realizacji inwestycji mieszkaniowych (Dz. U. z dnia 4 stycznia 2023 r. poz. 28). Wejdzie w życie z dniem 1 marca 2023 r. 2. Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 15 listopada […]

KALENDARZ PRAWNY – październik 2022 r.

1. Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 5 października 2022 r. w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w drugim kwartale 2022 r. z podziałem na województwa (M. P. z 6 października 2022 r. poz. 962). 2. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu […]

Warsztaty – Terminologia architektoniczno-budowlana – 25 listopada 2022 r.

Zapraszamy do udziału w warsztatach online Terminologia architektoniczno-budowlana, które poprowadzi mgr inż. Anna Konopka – rzeczoznawca majątkowy nr 1809. Warsztaty odbędą się 25 listopada 2022 r. w godz. 10:00-13:00 (4 godziny). Szczegółowe informacje o warsztatach znajdują się w ulotce: Liczba miejsc jest ograniczona, o przyjęciu decyduje kolejność wpłat.Należność za warsztaty prosimy wpłacać do dnia 18.11.2022 […]

KALENDARZ PRAWNY – wrzesień 2022 r.

1. Ustawa z dnia 22 lipca 2022 r. o usprawnieniu procesu inwestycyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego (Dz. U. z  1 września2022 r. poz. 1846). Weszła w życie z dniem 1 października 2022 r., z wyjątkiem art. 18 pkt 1–3 i 6, art. 20 i art. 35, które weszły w życie z dniem 2 września 2022 r. […]

Warsztaty- Metoda inwestycyjna w warunkach wysokiego ryzyka i inflacji – 2 terminy: 24-25 października 2022 r. i 14-15 listopada 2022 r.

Zapraszamy do udziału w warsztatach online Metoda inwestycyjna w warunkach wysokiego ryzyka i inflacji, które poprowadzi dr inż. Piotr Cegielski MBA, MAI, MRICS – rzeczoznawca majątkowy nr 829. Warsztaty odbędą się w następujących terminach: – 24-25 października 2022 r.– 14-15 listopada 2022 r. w godz. 10:00-14:30 (12 godzin) Szczegółowe informacje o warsztatach znajdują się w […]

KALENDARZ PRAWNY – lipiec 2022 r.

1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo energetyczne (Dz. U. z 1 lipca 2022 r. poz. 1385). 2. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dokumentach publicznych (Dz. U. z 1 […]

KALENDARZ PRAWNY – czerwiec 2022 r.

1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o komornikach sądowych (Dz. U. z 1 czerwca 2022 r. poz. 1168). 2. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów […]