Wprowadzone przez

Warsztaty- Metoda inwestycyjna w warunkach wysokiego ryzyka i inflacji

Zapraszamy do udziału w warsztatach online Metoda inwestycyjna w warunkach wysokiego ryzyka i inflacji, które poprowadzi dr inż. Piotr Cegielski MBA, MAI, MRICS – rzeczoznawca majątkowy nr 829. Warsztaty odbędą się w następujących terminach: – 24-25 października 2022 r.– 14-15 listopada 2022 r. w godz. 10:00-14:30 (12 godzin) Szczegółowe informacje o warsztatach znajdują się w […]

KALENDARZ PRAWNY – lipiec 2022 r.

1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo energetyczne (Dz. U. z 1 lipca 2022 r. poz. 1385). 2. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dokumentach publicznych (Dz. U. z 1 […]

KALENDARZ PRAWNY – czerwiec 2022 r.

1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o komornikach sądowych (Dz. U. z 1 czerwca 2022 r. poz. 1168). 2. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów […]

KALENDARZ PRAWNY – maj 2022 r.

1. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 12 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii (Dz. U. z 5 maja 2022 r. poz. 956). Weszło w życie z dniem 20 maja 2022 r. 2. Ustawa z dnia 24 marca 2022 r. […]

KALENDARZ PRAWNY – kwiecień 2022 r.

1. Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w czwartym kwartale 2021 r. z podziałem na województwa (M. P. z 12 kwietnia 2022 r. poz. 399). 2. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu […]

KALENDARZ PRAWNY – marzec 2022 r.

1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2 marca 2022 r. poz. 503). 2. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg […]

Standardy Zawodowe Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych

W dniu 14 grudnia 2021 roku Rada Krajowa  Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych podjęła uchwałę zgodnie z którą zbiór standardów zawodowych opracowanych przez PFSRM otrzymał nazwę „Standardy Zawodowe Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych”, zastępując tym samym dotychczasową nazwę tj. „Powszechne Krajowe Zasady Wyceny”. Standardy Zawodowe Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych zawsze stanowiły podstawowe źródło zasad wyceny, które […]

Przedstawiciel SRMWP w Kaliszu w TEGOVA

Dwoje przedstawicieli Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych zostało członkami komisji TEGOVA.W gronie uczestników prac europejskiej organizacji rzeczoznawców majątkowych znaleźli się Izabela Rącka z naszego Stowarzyszenia oraz Marcin Malmon z Mazowieckiego SRM w Warszawie. Polscy rzeczoznawcy pracować będą odpowiednio w: Europejskiej Komisji ds. Metodyki Wyceny Nieruchomości oraz Europejskiej Komisji ds. Standardów.

Szkolenie – Odszkodowania, przeznaczenie i szkoda w przepisach i orzecznictwie sądów administracyjnych

Zapraszamy do udziału w szkoleniu online ODSZKODOWANIA, PRZEZNACZENIE I SZKODA W PRZEPISACH I ORZECZNICTWIE SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH, które poprowadzą: dr Mirosław Gdesz – sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie, specjalista z zakresu publicznego prawa nieruchomości, autor wielu publikacji i komentarzy do orzeczeń sądowych dotyczących gospodarki nieruchomościami oraz Grzegorz Kubaszewski – specjalista z zakresu gospodarki nieruchomościami, Naczelnik Wydziału […]