Wprowadzone przez

KALENDARZ PRAWNY – październik 2022 r.

1. Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 5 października 2022 r. w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w drugim kwartale 2022 r. z podziałem na województwa (M. P. z 6 października 2022 r. poz. 962). 2. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu […]

Warsztaty – Terminologia architektoniczno-budowlana – 25 listopada 2022 r.

Zapraszamy do udziału w warsztatach online Terminologia architektoniczno-budowlana, które poprowadzi mgr inż. Anna Konopka – rzeczoznawca majątkowy nr 1809. Warsztaty odbędą się 25 listopada 2022 r. w godz. 10:00-13:00 (4 godziny). Szczegółowe informacje o warsztatach znajdują się w ulotce: Liczba miejsc jest ograniczona, o przyjęciu decyduje kolejność wpłat.Należność za warsztaty prosimy wpłacać do dnia 18.11.2022 […]

Nieruchomość w przestrzeni 6 – 20-21 kwietnia 2023

Szósta edycja Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Nieruchomość w przestrzeni” odbędzie się już w kwietniu! Na dwudniową konferencję, bogatą w warsztaty dla rzeczoznawców majątkowych (14 godzin warsztatów, 4 godziny konferencji – zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych) zapraszamy do Kalisza w dniach 20-21 kwietnia 2023 r. Obrady będą miały miejsce w Collegium […]

KALENDARZ PRAWNY – wrzesień 2022 r.

1. Ustawa z dnia 22 lipca 2022 r. o usprawnieniu procesu inwestycyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego (Dz. U. z  1 września2022 r. poz. 1846). Weszła w życie z dniem 1 października 2022 r., z wyjątkiem art. 18 pkt 1–3 i 6, art. 20 i art. 35, które weszły w życie z dniem 2 września 2022 r. […]

Warsztaty- Metoda inwestycyjna w warunkach wysokiego ryzyka i inflacji – 2 terminy: 24-25 października 2022 r. i 14-15 listopada 2022 r.

Zapraszamy do udziału w warsztatach online Metoda inwestycyjna w warunkach wysokiego ryzyka i inflacji, które poprowadzi dr inż. Piotr Cegielski MBA, MAI, MRICS – rzeczoznawca majątkowy nr 829. Warsztaty odbędą się w następujących terminach: – 24-25 października 2022 r.– 14-15 listopada 2022 r. w godz. 10:00-14:30 (12 godzin) Szczegółowe informacje o warsztatach znajdują się w […]

KALENDARZ PRAWNY – lipiec 2022 r.

1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo energetyczne (Dz. U. z 1 lipca 2022 r. poz. 1385). 2. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dokumentach publicznych (Dz. U. z 1 […]

KALENDARZ PRAWNY – czerwiec 2022 r.

1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o komornikach sądowych (Dz. U. z 1 czerwca 2022 r. poz. 1168). 2. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów […]

KALENDARZ PRAWNY – maj 2022 r.

1. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 12 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii (Dz. U. z 5 maja 2022 r. poz. 956). Weszło w życie z dniem 20 maja 2022 r. 2. Ustawa z dnia 24 marca 2022 r. […]

KALENDARZ PRAWNY – kwiecień 2022 r.

1. Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w czwartym kwartale 2021 r. z podziałem na województwa (M. P. z 12 kwietnia 2022 r. poz. 399). 2. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu […]