Wprowadzone przez

KALENDARZ PRAWNY – maj 2022 r.

1. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 12 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii (Dz. U. z 5 maja 2022 r. poz. 956). Weszło w życie z dniem 20 maja 2022 r. 2. Ustawa z dnia 24 marca 2022 r. […]

KALENDARZ PRAWNY – kwiecień 2022 r.

1. Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w czwartym kwartale 2021 r. z podziałem na województwa (M. P. z 12 kwietnia 2022 r. poz. 399). 2. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu […]

KALENDARZ PRAWNY – marzec 2022 r.

1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2 marca 2022 r. poz. 503). 2. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg […]

Standardy Zawodowe Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych

W dniu 14 grudnia 2021 roku Rada Krajowa  Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych podjęła uchwałę zgodnie z którą zbiór standardów zawodowych opracowanych przez PFSRM otrzymał nazwę „Standardy Zawodowe Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych”, zastępując tym samym dotychczasową nazwę tj. „Powszechne Krajowe Zasady Wyceny”. Standardy Zawodowe Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych zawsze stanowiły podstawowe źródło zasad wyceny, które […]

Przedstawiciel SRMWP w Kaliszu w TEGOVA

Dwoje przedstawicieli Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych zostało członkami komisji TEGOVA.W gronie uczestników prac europejskiej organizacji rzeczoznawców majątkowych znaleźli się Izabela Rącka z naszego Stowarzyszenia oraz Marcin Malmon z Mazowieckiego SRM w Warszawie. Polscy rzeczoznawcy pracować będą odpowiednio w: Europejskiej Komisji ds. Metodyki Wyceny Nieruchomości oraz Europejskiej Komisji ds. Standardów.

Szkolenie – Odszkodowania, przeznaczenie i szkoda w przepisach i orzecznictwie sądów administracyjnych

Zapraszamy do udziału w szkoleniu online ODSZKODOWANIA, PRZEZNACZENIE I SZKODA W PRZEPISACH I ORZECZNICTWIE SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH, które poprowadzą: dr Mirosław Gdesz – sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie, specjalista z zakresu publicznego prawa nieruchomości, autor wielu publikacji i komentarzy do orzeczeń sądowych dotyczących gospodarki nieruchomościami oraz Grzegorz Kubaszewski – specjalista z zakresu gospodarki nieruchomościami, Naczelnik Wydziału […]

KALENDARZ PRAWNY – luty 2022 r.

1. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 31 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2 lutego 2022 r. poz. 248). Weszło w życie z dniem 17 lutego 2022 r. 2. Ustawa budżetowa na rok 2022 z dnia 17 grudnia 2021 r.(Dz. U. […]

KALENDARZ PRAWNY – grudzień 2021 r.

1. Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 1 grudnia 2021 r. poz. 2213). 2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 30 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w […]

KALENDARZ PRAWNY – październik 2021 r.

1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 4 października 2021 r. poz. 1800). 2. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks postępowania cywilnego […]