Informujemy, że w Dzienniku Ustaw pod pozycją nr 2139 opublikowano w dniu 6 listopada br. rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 16 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości. Zmianie ulegają m.in.:

  • definicje organizatora praktyki zawodowej i prowadzącego praktykę zawodową (§2 pkt 3 i 4),
  • wykaz projektów operatów szacunkowych, które sporządza kandydat na rzeczoznawcę majątkowego (§ 4 ust.1 pkt 2),
  • definicja tzw. osoby uprawnionej (§ 6 ust.1), pod kierunkiem której kandydaci wykonują czynności w ramach praktyki zawodowej (obecnie będzie to rzeczoznawca majątkowy wykonujący działalność zawodową nieprzerwanie przez co najmniej trzy lata, w okresie pięciu lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o wpis na listę prowadzących praktykę zawodową),
  • wymogi dla kandydatów dotyczące części ustnej egzaminu (§ 30),
  • wzór dziennika praktyki zawodowej.

Ujednolicona treść rozpodządzenia w zakładce PRAKTYKI – INFORMACJE