W załączniku zamieściliśmy pismo Ministra Infrastruktury w sprawie uchwalonych zmian w ustawie o gospodarce nieruchomościami dotyczących rzeczoznawców majątkowych.
Zarząd