W Dzienniku Urzędowym poz. 59 z dnia 1.września 2017 r. Minister Infrastruktury i Budownictwa ogłosił standard zawodowy rzeczoznawców majątkowych Nr 1 – „Wycena dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności”. Standard jest przepisem prawnym obowiązującym wszystkich rzeczoznawców majątkowych. Standard wszedł w życie w dniu 1 września 2017 r.