UCHWAŁA NR 9/VII/2013

ZARZĄDU STOWARZYSZENIA  RZECZOZNAWCÓW  MAJĄTKOWYCH  WIELKOPOLSKI  POŁUDNIOWEJ  W KALISZU

z dnia 14.05.2013 r.

Zarząd podjął uchwałę następującej treści:

Zasady udziału w szkoleniach bezpłatnych są następujące:

1. Udział w bezpłatnym jednodniowym szkoleniu przez członka SRMWP w Kaliszu jest możliwy, jeśli bierze on czynny udział w życiu Stowarzyszenia:

  • regularnie opłaca składki członkowskie (zaległości z tytułu składek członkowskich zostały uregulowane na jeden miesiąc przed dniem jednodniowego szkolenia),
  • bierze udział w płatnych szkoleniach,
  • bierze udział w Spotkaniach Cyklicznych.

2. Powyższe zasady obowiązują od 01.01.2014. 3. W bieżącym roku kalendarzowym (2013) uczestnictwo w bezpłatnym szkoleniu dotyczy wszystkich członków, którzy regularnie opłacają składki członkowskie (zaległości z tytułu składek członkowskich zostały uregulowane na jeden miesiąc przed dniem jednodniowego szkolenia).

Rezygnuje się z wymogu spełnienia warunku udziału w płatnym dwudniowym szkoleniu,  które  odbyło  się
 w dniach 12-13. kwietnia 2013. oraz z Pierwszym Spotkaniu Cyklicznym dnia 11. czerwca 2013 r.

Zarząd