Poniżej publikujemy komentarz Zarządu PFSRM w sprawie działalności zawodowej rzeczoznawców majątkowych w okresie epidemii koronawirusa (do pobrania).