W załączniku publikujemy komunikat TEGoVA z dnia 23.03.2020 w sprawie wyceny nieruchomości w warunkach pandemii koronawirusa (do pobrania).