Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych w Warszawie podpisała z firmą Spółka Hanza Consulting Sp. z o. o. porozumienie w sprawie warunków ubezpieczenia rzeczoznawców majątkowych, biegłych sądowych, członków komisji opiniujących i współpracowników rzeczoznawcy. Firma Hanza Consulting Sp. z o. o. w Warszawie posiada rekomendację Federacji do zawierania nowych umów ubezpieczenia.

Link do strony firmy Hanza Consulting Sp. z o.o. http://www.hanzaconsulting.pl/ubezpieczenia/pfsrm.html

Link do pisma PFSRM:http://pfsrm.pl/aktualnosci/item/16-ubezpieczenia