mgr Krzysztof Urbańczyk

19 -20 kwietnia 2018 r. – 16 godzin wykładowych, początek w dniu 19.04.2018 o godz. 10:00

Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu, gm. Gołuchów.
63-322 Gołuchów
tel. 62 7616251

Istnieje możliwość rezerwacji noclegu w ośrodku szkoleniowym.

Członkowie SRMWP: 500 zł, pozostali Uczestnicy 550 zł.
Koszt uczestnictwa obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, serwis kawowy, obiady.
Należność za szkolenie prosimy wpłacać do dnia 12.04.2018. przelewem na rachunek bankowy SRMWP w Kaliszu: 29 1140 2017 0000 4102 1161 4569.