Rada Krajowa Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych w Warszawie na posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2013 r. na wniosek Warszawskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych, podjęła uchwały o wyłączeniu ze składu Powszechny Krajowych Zasad Wyceny następujących standardów:

  • Standardu Wyceny Podstawowego KSWP 1 „Wartość rynkowa i wartość odtworzeniowa”,
  • Standardu Wyceny Podstawowego KSWP 2 „Wartości inne niż wartość rynkowa”,
  • Standardu Wyceny Podstawowego KSWP 3 „Operat szacunkowy”

oraz

  • Standardu Wyceny Specjalistycznego KSWS 1.1 „Wycena nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, dla potrzeb realizacji prawa do rekompensaty”.

Termin wycofania wskazanych standardów ze składu Powszechnych Krajowych Zasad Wyceny ustalono na dzień 16 marca 2014 r. tj. w 3 miesiące po dacie przyjęcia uchwał.