W dniu 10 stycznia 2014 roku Zarząd Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych  w Warszawie podpisał z PZU S.A. przy udziale brokera ubezpieczeniowego Insurance Expert Sp. z o. o. „Porozumienie w sprawie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców prowadzących działalność oraz osób wykonujących czynności w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego”

Zasady ubezpieczeń zawarte w porozumieniu obowiązywać będą w latach 2014 – 2016.

Więcej informacji na ten temat, tekst  rozporządzenia Mimistra Finansów, tekst porozumienia oraz dokumenty w dziale DLA CZŁONKÓW –>INFORMACJE