1. Ustawa z dnia 22 lipca 2022 r. o usprawnieniu procesu inwestycyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego (Dz. U. z  1 września2022 r. poz. 1846).

Weszła w życie z dniem 1 października 2022 r., z wyjątkiem

art. 18 pkt 1–3 i 6, art. 20 i art. 35, które weszły w życie z dniem 2 września 2022 r.

2. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 6 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. z  8 września2022 r. poz. 1899).

Weszło w życie z dniem 23 września 2022 r.

3. Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 6 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. z  9 września2022 r. poz. 1902).

4. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Bieszczadzkiego Parku Narodowego (Dz. U. z  12 września2022 r. poz. 1919).

Weszło w życie z dniem 27 września 2022 r.

5. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. z  13 września2022 r. poz. 1923).

Weszło w życie z dniem 28 września 2022 r.

6. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. z  13 września2022 r. poz. 1934).

Weszło w życie z dniem 28 września 2022 r.

7. Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z  19 września2022 r. poz. 1967).

Weszła w życie z dniem 20 września 2022 r.

8. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy − Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z  27 września2022 r. poz. 2000).

9. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym (Dz. U. z  28 września2022 r. poz. 2008).

10. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 września 2022 r. w sprawie finansowego wsparcia udzielanego na realizację niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych (Dz. U. z 30 września2022 r. poz. 2030).

  Weszło w życie z dniem 1 października 2022 r.