Opublikowano tekst jednolity rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. 2021 poz. 555).
Tekst jednolity dostępny na stronie:

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/555