Rada Krajowa Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych w Warszawie przyjęła w marcu br. stanowisko w sprawie granic weryfikacji przydatności dowodowej operatów szacunkowych oraz wykładni pojęcia wiedzy specjalnej rzeczoznawcy majątkowego. Problem nieuprawnionej ingerencji  sądów i organów administracji publicznej, a także innych osób (zleceniodawców, stron postępowania itp.) w treść operatów szacunkowych w stopniu przekraczającym ustawowe granice oceny narasta od wielu lat. Federacja stoi na sranowisku, że wyżej wymienione podmioty nie są zobligowane do analizowania prawidłowości zastosowanych rozwiązań merytorycznych w zakresie zasad szacowania – sposobu analizy rynku i doboru nieruchomości do porównań, wypracowanych w praktyce szacowania przez środowisko rzeczoznawców, ponieważ nie są to zagadnienia unormowane w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, ale wiadomości specjalne rzeczoznawcy majątkowego (wiedza branżowa). 

Pełną treść Stanowiska ...   można pobrać w strefie  DLA CZŁONKÓW (po zalogowaniu się do serwisu). Warto zapoznać się s treścią stanowiska, ponieważ ustalenia tam zawarte moga stanowić atuty w polemice z tymi organami.

Link do Stanowiska… http://rzeczoznawcy-kalisz.pl/informacje-wewnetrzne