Przestawiamy informację Przewodnicząego Komisji Standardów PFSRM w sprawie Powszechnych Krajowych Zasad Wyceny (PKZW).

——————————————————————————————————————————————–

Na posiedzeniu Rady Krajowej w dniu 7 kwietnia 2014 r. pojęta została uchwała o wycofaniu stosowanej dotychczas numeracji składników PKZW przy pozostawieniu jedynie nazw własnych standardów i not interpretacyjnych oraz ich określenia ogólnego (podstawowy, specjalistyczne). Zdając sobie sprawę z praktycznego znaczenia i ułatwień, jakie niesie za sobą numeracja, jej zniesienie pozwoli na utworzenie systemu o wiele bardzie elastycznego.

Kolejną uchwałą Rada przesunęła dotychczasową Notę Interpretacyjną NI-5 „Ogólne zasady wyceny przedsiębiorstw” do zbioru specjalistycznych standardów wyceny (KSWS). Zmiana ta związana jest z ugruntowanym już obecnie układem PKZW, w ramach którego standardy wyceny specjalistyczne odnoszą się do zasad wyceny określonego rodzaju nieruchomości lub praw do nieruchomości oraz wycen dla określonych celów. Noty Interpretacyjne odnoszą się natomiast do podejść i metod wyceny. Wskazane zmiany pozwalają na uporządkowanie systemu w sensie systematyki czyniąc go jednocześnie elastycznym a zarazem stabilnym i zdolnym do sprostania ewentualnym nowym potrzebom rynku.

Rada Krajowa podjęła również uchwały w sprawie:

• włączenia w skład Powszechnych Krajowych Zasad Wyceny, Krajowego Standardu Wyceny Specjalistycznego „OKREŚLANIE WARTOŚCI OGRANICZONYCH PRAW RZECZOWYCH” (załącznik w strefie DLA CZŁONKÓW w dziale STANDARDY).

• przekazania do dyskusji środowiskowej projektu, Krajowego Standardu Wyceny Specjalistycznego „WYCENA ŚRODKÓW TRWAŁYCH DO CELÓW SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH”  (załącznik w strefie DLA CZŁONKÓW w dziale STANDARDY),

• zmiany w treści standardu Krajowego Standardu Wyceny Podstawowego „Ogólne reguły postępowania” poprzez dodanie pkt. 5.5 w brzmieniu: „Rzeczoznawca majątkowy posługuje się pieczęcią zawodową, której wzór określa załącznik do standardu”.

Przewodniczący Komisji Standardów Radosław Gaca