W Dzienniku Ustaw z dnia 12 listopada 2020 r. pod pozycją 1990 opublikowany został tekst jednolity ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Tekst ustawy jest dostępny w zakładce PRAWO oraz na stronie Sejmu RP.