W dniu 12.02.2019 r.  odbyło się  IX Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Wielkopolski Południowej w Kaliszu.

Zwyczajne Walne Zebranie rozpoczęło obrady o godzinie 17:00 w drugim terminie. W Zebraniu uczestniczyło 24 członków Stowarzyszenia. Dokonano wyboru nowych władz Stowarzyszenia. W tajnych głosowaniach Walne Zebranie wybrało Prezesa  Stowarzyszenia oraz Zarząd. Prezesem Stowarzyszenia został wybrany ponownie Kol. Stanisław M. Wegner. W skład zarządu zostali wybrani: Maria Gębka, Władysław Mizier, Izabela Rącka, Irena Sobisiak, Magdalena Szydlak, i Justyna Tarkowska. Walne Zebranie wybrało Komisję rewiziyjną w składzie: Barbara Kordala, Tomasz Kulczyński i Grażyna Niewiejska. Walne Zebranie wybrało Sąd Koleżeński w składzie Jolanta Mancewicz, Ewa Jung i Marcin Kaczmarek.

Osobom wybranym do nowych wladz Stowarzyszenia serdecznie gratulujemy.