Prof. nadzw. dr hab. inż. Mieczysław Prystupa – Przewodniczący Rady Standardów Zawodowych Wyceny Nieruchomości przy Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju

10 kwietnia 2019 r. godz. 09:00 – 16:30

Ośrodek szkoleniowy w Jedlcu, gm. Gołuchów k/Kalisza, powiat pleszewski. (CENTRUM REHABILITACJI ROLNIKÓW KRUS W JEDLCU, 63-322 GOŁUCHÓW (WOJ. WIELKOPOLSKIE)

Opłata za udział w szkoleniu członków SRMWP w Kaliszu: 220 zł.
Opłata za udział w szkoleniu dla osób niezrzeszonych w SRMWP w Kaliszu wynosi 270 zł.
Uczestnicy otrzymają zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu (liczba punktów 4), zgodnie z treścią §6 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia
25 kwietnia 2018 r. w sprawie stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych.