Wpisy

Przedstawiamy pismo Prezesa Głównego Urzędu Miar w sprawie legalizacji urządzeń wykorzystywanych przy wykonywaniu opinii przez biegłych sądowych, w tym także biegłych rzeczoznawców majątkowych.