Wprowadzone przez

Szkolenie – Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 9 listopada 2023r.

Zapraszamy do udziału w warsztatach online Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, które poprowadzi dr Joanna Dziedzic-Bukowska – radca prawny. Warsztaty odbędą się 9 listopada 2023 r. w godz. 10:00-15:00 (6 godzin, 3 punkty).   Szczegółowe informacje o warsztatach znajdują się w ulotce: Liczba miejsc jest ograniczona, o przyjęciu decyduje kolejność wpłat.Należność za warsztaty […]

,

Nowe rozporządzenie

Dnia 9 września 2023 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie wyceny nieruchomości z dnia 5 września 2023 r . Tym samym poprzednio obowiązujące Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego straciło moc prawną. Tekst nowego rozporządzenia można znaleźć na stronie […]

KALENDARZ PRAWNY – sierpień 2023 r.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo wodne (Dz. U. z dnia 1 sierpnia 2023 r. poz. 1478).   Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzenia sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej oraz sposobu uwierzytelniania […]

KALENDARZ PRAWNY – lipiec 2023 r.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z dnia 4 lipca 2023 r. poz. 1270).   Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 5 lipca 2023 r. w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w pierwszym kwartale 2023 r. […]

KALENDARZ PRAWNY – czerwiec 2023 r.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. U. z dnia 2 czerwca 2023 r. poz. 1054).   Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i […]

KALENDARZ PRAWNY – maj 2023 r.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rodzinnym kredycie mieszkaniowym (Dz. U. z dnia 5 maja 2023 r. poz. 859).   Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie […]

KALENDARZ PRAWNY – kwiecień 2023 r.

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 8 marca 2023 r. w sprawie informacji o infrastrukturze technicznej i kanałach technologicznych oraz o stawkach opłaty za zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z dnia 3 kwietnia 2023 r. poz. 628). Weszło w życie z dniem 18 kwietnia 2023 r., z wyjątkiem 6 pkt 3, który wszedł w życie z […]

KALENDARZ PRAWNY – luty 2023 r.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z dnia 2 lutego 2023 r. poz. 221).   Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. […]

KALENDARZ PRAWNY – styczeń 2023 r.

1. Ustawa z dnia 4 listopada 2022 r. o kooperatywach mieszkaniowych oraz zasadach zbywania nieruchomości należących do gminnego zasobu nieruchomości w celu wsparcia realizacji inwestycji mieszkaniowych (Dz. U. z dnia 4 stycznia 2023 r. poz. 28). Wejdzie w życie z dniem 1 marca 2023 r. 2. Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 15 listopada […]

KALENDARZ PRAWNY – październik 2022 r.

1. Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 5 października 2022 r. w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w drugim kwartale 2022 r. z podziałem na województwa (M. P. z 6 października 2022 r. poz. 962). 2. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu […]