Wprowadzone przez

KALENDARZ PRAWNY – marzec 2024 r.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z dnia 1 marca 2024 r. poz. 295).   Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć […]

Warsztaty – Wycena nakładów i określanie stopnia zużycia technicznego i funkcjonalnego w świetle przepisów Rozporządzenia w sprawie wyceny nieruchomości – 25-26 kwietnia 2024 r.

Zapraszamy do udziału w warsztatach online Wycena nakładów i określanie stopnia zużycia technicznego i funkcjonalnego w świetle przepisów Rozporządzenia w sprawie wyceny nieruchomości, które poprowadzi mgr inż. Anna Konopka – rzeczoznawca majątkowy nr 1809. Warsztaty odbędą się 25 i 26 kwietnia 2024 r. w godz. 10:00-16:00 (16 godzin).   Szczegółowe informacje o warsztatach znajdują się […]

KALENDARZ PRAWNY – grudzień 2023 r.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych Zalewu Szczecińskiego (Dz. U. z dnia 4 grudnia 2023 r. poz. 2621). Weszło w życie z dniem 19 grudnia 2023 r.   Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 grudnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu […]

KALENDARZ PRAWNY – listopad 2023 r.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z dnia 6 listopada 2023 r. poz. 2383).   Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 27 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z […]

KALENDARZ PRAWNY – październik 2023 r.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. z dnia 3 października 2023 r. poz. 2111).   Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z dnia […]

KALENDARZ PRAWNY – wrzesień 2023 r.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z dnia 1 września 2023 r. poz. 1774).   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opracowywania map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego […]

Szkolenie – Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 9 listopada 2023r.

Zapraszamy do udziału w warsztatach online Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, które poprowadzi dr Joanna Dziedzic-Bukowska – radca prawny. Warsztaty odbędą się 9 listopada 2023 r. w godz. 10:00-15:00 (6 godzin, 3 punkty).   Szczegółowe informacje o warsztatach znajdują się w ulotce: Liczba miejsc jest ograniczona, o przyjęciu decyduje kolejność wpłat.Należność za warsztaty […]

,

Nowe rozporządzenie

Dnia 9 września 2023 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie wyceny nieruchomości z dnia 5 września 2023 r . Tym samym poprzednio obowiązujące Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego straciło moc prawną. Tekst nowego rozporządzenia można znaleźć na stronie […]

KALENDARZ PRAWNY – sierpień 2023 r.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo wodne (Dz. U. z dnia 1 sierpnia 2023 r. poz. 1478).   Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzenia sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej oraz sposobu uwierzytelniania […]

KALENDARZ PRAWNY – lipiec 2023 r.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z dnia 4 lipca 2023 r. poz. 1270).   Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 5 lipca 2023 r. w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w pierwszym kwartale 2023 r. […]