Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych w Warszawie pozyskała wskaźniki do szacowania upraw ogrodniczych w 2020 r. przygotowane jako aktualizacja III wydania książki pod tytułem „Szacowanie wartości ogrodniczych plantacji kultur wieloletnich” z 2017 r. autorstwa dr Krzysztofa Zmarlickiego.

Osoby/podmioty, które nabyły ww. książkę w przeszłości, po przedłożeniu dowodu jej zakupu, otrzymują wskaźniki bezpłatnie drogą mailową. Wskaźniki wraz z ww. książką można również nabyć (w cenie książki) w sklepie online na portalu PFSRM.

Możliwe jest również nabycie samych wskaźników (bez książki) w cenie 20 zł netto.

W sprawach związanych z nabyciem wskaźników proszę kontaktować się drogą mailową na adres: szkolenia@pfsrm.pl