Ukazało się Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce nieruchomościami. Jednolity tekst został opublikowany w Dzienniku Ustaw poz.65 z dnia 15 stycznia 2020 r.

Tekst Obwieszczenia w zakładce PRAWO http://rzeczoznawcy-kalisz.pl/prawo