W dziale Praktyki zamieściliśmy pismo Ministra Rozwoju  – zawierające interpretację niektórych przepisów aktualnego rozporządzenia  z dnia 16 października 2019 r.  w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości. W szczególności: 

  • przesądzono, że każdy z projektów  operatów szacynkowych szacynkowych winien dotyczyć innej nieruchomości,
  • tematy sporządznych projektów operatów szacunkowych powinny być dobierane w taki sposób, aby kanydat wokonał określenia wartości nieruchomości przy zastosowaniu trzech podejść,
  • uszczegółowiono procedury części ustnej egzaminu,
  • zmodyfikowano wzór dzienniczka praktyk,
  • dopracowano definicję osoby uprawnionej,
  • wprowadzono jednolity wzór świadectwa uprawnień zawodowych.

Pismo Ministra Rozwoju do pobrania w dziale PRAKTYKI –> INFORMACJE