W dziale Aktualności  zamieściliśmy pismo Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju do Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majatkowych w Warszawie w sprawie możliwości wykonywania zdjęć aktów notarialnych przez rzeczoznawców majątkowych. Ministerstwo  potwierdziło możliwość korzystania z uprawnień zapisanych w art. 155 u. o g.n. (możliwość sporządzania kopii dokumentów w dowolnej formie, w ramach których mieści się wykonywanie zdjęć aktów notarialnych).