Ukazało się Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
25 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce nieruchomościami. Jednolity tekst został opublikowany w Dzienniku Ustaw poz.2204
z dnia 26 listopada 2018 r.

Tekst Obwieszczenia w zakładce PRAWO http://rzeczoznawcy-kalisz.pl/prawo