W załączniku zamieściliśmy ważne pismo Ministra Infrastruktury i Budownictwa skierowane do prezesa Łódzkiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w związku z XXVI Konferencją Rzeczoznawców Majątkowych, która odbyła się w Łodzi w dniach 21-22 września 2017 r. W piśmie poruszono m.in. sprawy dotyczące zamierzeń w zakresie standardów zawodowych oraz oceny operatów szacunkowych.