W dniu 7 czerwca 2017 roku  o godzinie 16:00  w Kaliszu odbył się  IV Nadzwyczajny Zjazd Członków Stowarzyszenia, połączony z V Spotkaniem Cyklicznym. Zjazd uchwalił zmiany w Statucie Stowarzyszenia. Nastepnie w ramach V Spotkania Cyklicznego Kol. Urszula Żurawska przedstawiła uregulowania prawne związane z nieruchomościami rolnymi. Odbyła się ciekawa dyskusja m.in. na temat wyceny wyceny nieruchomości rolnych.

                                                                                                  Zarząd SRMWP w Kaliszu.