Od dnia 8 stycznia 2015 r. obowiązują członków stowarzyszeń zrzeszonych w Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych dwa nowe  specjalistyczne standardy wyceny, włączone przez Radę Krajową PFSRM na grudniowym posiedzeniu do Powszechnych Krajowych Zasad Wyceny:

  • KSWS – Określanie wartości słuzebności przesyłu oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości przez przediębiorców przesyłowych.
  • KSWS – Wycena praw do nieruchomości oraz maszyn i urządzeń na potrzeby sprawozdań finansowych.

Jednocześnie wycofany został standard specjalistyczny KSWS – Wycena do celów sprawozdań finansowych w rozumieniu ustawy o rachunkowości (przyjęty Uchwałą RK nr 9/2007 z dnia 13.04.2007r.).

Włączone do PKZW standardy dostępne są w strefie Dla Członków –> Standardy