W dniu 4 listopada 2014 r. Zarząd SRMWP w Kaliszu uchwalił nowe zasady udziału w bezpłatnych szkoleniach  są następujące:

 1.  Udział w bezpłatnym jednodniowym szkoleniu przez członka SRMWP w Kaliszu jest możliwy, jeśli bierze on czynny udział w życiu Stowarzyszenia:
  • regularnie opłaca składki członkowskie (zaległości z tytułu składek członkowskich zostały uregulowane na jeden miesiąc przed dniem jednodniowego szkolenia),
  • bierze udział w płatnych szkoleniach.
 2. W ramach szkolenia SRMWP w Kaliszu zapewnia:
  • materiały szkoleniowe, 
  • serwis kawowy.
 3. Powyższe zasady obowiązują od 04.11.2014 r. 
 4. Traci moc Uchwała NR 9/VII/2013 z dnia 14.05.2013 r.