Osobliwe stanowisko w sprawie oceny operatów szacunkowych wykonywanych na potrzeby organów administracji publicznej i sądownictwa prezentuje Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego. Częstym zjawiskiem jest głeboka  ingerencja tych organów i sądów w sferę wiedzy specjalistycznej zawartej w operatach. Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości wystąpiło do prezesa NSA o podjecie przez ten sąd uchwały w składzie 7 sędziów, w której zakreślona byłaby granica ingerencji organów i sądów w treść operatów szacunkowych. Prezes NSA w piśmie, którego treść  załączamy, odmówił podjęcia uchwały, wyrażając w zawaluowanej formie dalszą możliwość ingerencji w sferę wiadomości specjalnych, ignorując podane przykłady sprzecznego orzecznictwa w tej sprawie