W załączeniu przedstawiamy stanowisko Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych w Warszawie w sprawie odbywania „grupowych” praktyk zawodowych