Rada Krajowa PFSRM w Warszawie na posiedzeniu w dniu 8.kwietnia 2014 r. przyjęła wytyczne w sprawie szkoleń zawodowych prowadzonych przez zrzeszone stowarzyszenia. W załączniku zanieszczono treść dokumentu (do pobrania)