Warsztaty i szkolenia

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych, doskonalenie zawodowe rzeczoznawców jest obowiązkowe. Nasze Stowarzyszenie zapewnia Członkom wymaganą liczbę godzin warsztatów i szkoleń oraz gwarantuje wysoki poziom.

Naszym Członkom oferujemy szkolenia w atrakcyjnych cenach.

Warsztaty – Wycena nakładów i określanie stopnia zużycia technicznego i funkcjonalnego w świetle przepisów Rozporządzenia w sprawie wyceny nieruchomości – 25-26 kwietnia 2024 r.

12 marca 2024/Autor Izabela Rącka

Szkolenie – Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 9 listopada 2023r.

18 września 2023/Autor Izabela Rącka

Warsztaty – Terminologia architektoniczno-budowlana – 25 listopada 2022 r.

31 października 2022/Autor Izabela Rącka

Warsztaty- Metoda inwestycyjna w warunkach wysokiego ryzyka i inflacji – 2 terminy: 24-25 października 2022 r. i 14-15 listopada 2022 r.

21 sierpnia 2022/Autor Izabela Rącka

Szkolenie – Odszkodowania, przeznaczenie i szkoda w przepisach i orzecznictwie sądów administracyjnych

1 kwietnia 2022/Autor Izabela Rącka

Warsztaty – Podejście dochodowe w wycenie nieruchomości

7 października 2021/Autor Izabela Rącka

Warsztaty – Wycena na potrzeby aktualizacji opłaty z tytułu uw, zmiany planu miejscowego i inne

20 marca 2021/Autor Izabela Rącka

Metody ilościowe analizy danych i wycena w podejściu porównawczym

1 grudnia 2020/Autor robin

Opłata adiacencka i opłata planistyczna w teorii i praktyce (warsztaty online)

29 września 2020/Autor robin

ROLA RZECZOZNAWCY W POSTĘPOWANIACH EGZEKUCYJNYCH – PROBLEMATYKA WYCENY NIERUCHOMOŚCI ORAZ SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU (kliknij)

4 lutego 2020/Autor robin

Podstawowe problemy i błędy metodyczne w wycenie nieruchomości w podejściu porównawczym

18 marca 2019/Autor robin

Warsztaty – „Praktyczne stosowanie podejścia porównawczego w wycenie nieruchomości – jak unikać błędów spotykanych w operatach szacunkowych”.

9 września 2018/Autor robin
Wczytaj kolejne

Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych Wielkopolski Południowej w Kaliszu

jest członkiem Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.