Szósta edycja Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Nieruchomość w przestrzeni” odbędzie się już w kwietniu!

Na dwudniową konferencję, bogatą w warsztaty dla rzeczoznawców majątkowych (14 godzin warsztatów, 4 godziny konferencji – zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych) zapraszamy do Kalisza w dniach 20-21 kwietnia 2023 r. Obrady będą miały miejsce w Collegium Oecologicum Akademii Kaliskiej, na terenie zielonego kampusu przy ul. Poznańskiej 201-205.

Konferencja jest przeznaczona przede wszystkim dla rzeczoznawców majątkowych, ale zapraszamy także osoby zawodowo związane z rynkiem nieruchomości – urzędników, zarządców, pośredników w obrocie, architektów, geodetów, urbanistów.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Podczas szóstej edycji konferencji pragniemy skoncentrować się na najnowszych problemach związanych z wyceną nieruchomości, wywołanych przez planowane zmiany przepisów. Opowiemy o zmianach dotyczących planowania i zagospodarowania przestrzennego, wskażemy istotne problemy w ustalaniu wysokości odszkodowań za nieruchomości. Omówimy zmiany w przepisach unijnych dotyczących ryzyka finansowego banków, które zmuszą rzeczoznawców do zwrócenia uwagi na założenia przyjmowane w podejściu dochodowym oraz nowe aspekty określania wartości nieruchomości na potrzeby zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy i wymuszonej sprzedaży. Do ostatniej grupy współcześnie istotnych zagadnień zaliczyliśmy obszar Data Science w wycenie nieruchomości.

Program ramowy konferencji*

20 kwietnia 2023 r.
09:00 – Rejestracja i Sesja posterowa I – Wycena nieruchomości na małych rynkach
10:00 – Uroczyste rozpoczęcie Konferencji – prof. dr hab. Maria Trojanek^ (Akademia Kaliska)
Wykłady zamawiane:
prof. dr hab. inż. Sabina Źróbek^ (UWM)
Krzysztof Grzesik^ (TEGOVA, Polish Properties)
11:30 – przerwa kawowa
12:00 – Sesja I – Wartość nieruchomości określana na potrzeby odszkodowań
prof. dr hab. inż. Ryszard Źróbek^ (UWM), Joanna Grzesiak^, dr inż. Cezary Kowalczyk^ (UWM), dr Tomasz Luterek^ (Wiceprezydent PFSRM), Krzysztof Pankowski (Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki)
14:15 – przerwa obiadowa
15:00 – Sesja II – Wartość nieruchomości określana na potrzeby zabezpieczenia wierzytelności i wymuszonej sprzedaży
prof. dr hab. Ewa Kucharska-Stasiak^ (UŁ), prof. dr hab. Ewa Siemińska (UMK), dr hab. Gabriel Główka (SGH), dr hab. Magdalena Habdas^ (UŚ), dr Katarzyna Kamińska (UŚ), dr inż. Jan Konowalczuk^ (UE w Krakowie), Jan Robert Nowak^, dr Józef Kolański (Akademia Kaliska)
17:00 – podsumowanie pierwszego dnia konferencji
19:00 – niespodzianka
20:00 – uroczysta kolacja

21 kwietnia 2023 r.

08:30 – Sesja posterowa II – Wycena nieruchomości mieszkaniowych
09:30 – Rozpoczęcie drugiego dnia konferencji, Sesja III – Wycena nieruchomości komercyjnych
dr hab. Iwona Foryś^ (US), dr hab. Dariusz Trojanowski (UG), dr inż. Piotr Cegielski (UE we Wrocławiu), Krzysztof Grzesik^ (TEGOVA, Polish Properties), Jacek Kamiński (JLL Polska), Dorota Lachowska (Polish Properties)
11:30 – przerwa kawowa
12:00 – Sesja IV – Skutki zmian w planowaniu przestrzennym w wycenie nieruchomości
prof. dr hab. Waldemar Ratajczak (Akademia Kaliska), dr hab. inż. Małgorzata Krajewska^ (PB, UMK), dr inż. Anna Nowel^, dr Mirosław Gdesz (NSA), Grzegorz Kubaszewski (Ministerstwo Rozwoju i Technologii), dr inż. Ewelina Wójciak^, Marcin Czarnecki^
14:15 – przerwa obiadowa
15:00 – Sesja V – Data science w wycenie nieruchomości
dr hab. inż. Agnieszka Bieda (AGH), dr hab. inż. Piotr Parzych (AGH), dr hab. inż. Mirosław Bełej (UWM), dr hab. inż. Radosław Cellmer (UWM), dr hab. inż. Jan Kazak (UP we Wrocławiu)
16:30 – Zakończenie konferencji

Legenda: ^ rzeczoznawca majątkowy , * zastrzegamy możliwość wprowadzenia zmian w programie konferencji z przyczyn niezależnych od Organizatorów.

Koszt udziału w konferencji wynosi:

– 695 zł – Członkowie SRMWP w Kaliszu – w przypadku wpłaty do 28.02.2023 r. 
– 695 zł – uczestnicy Konferencji NwP5 – w przypadku wpłaty do 31.01.2023 r. (early bird), później 755 zł
– 855 zł – pozostali uczestnicy – w przypadku wpłaty do 28.02.2023 r. 
– 995 zł – pozostali uczestnicy –  w przypadku wpłaty do 31.03.2023 r. 

Opłata konferencyjna obejmuje:
– udział w dwudniowej konferencji
– materiały konferencyjne
– przerwy kawowe i obiadowe
– niespodziankę w pierwszym dniu konferencji
– uroczystą kolację w pierwszym dniu konferencji

Należność za konferencję prosimy wpłacać do dnia 31 marca 2023 r. przelewem na rachunek bankowy SRMWP w Kaliszu:
69 1140 2004 0000 3502 8323 4705

Liczba miejsc jest ograniczona – o przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność wpłat. 

Cena nie obejmuje noclegu. Rekomendujemy hotele, w których na hasło „Nieruchomość w przestrzeni” zarezerwujecie Państwo pokoje (ze śniadaniami) w cenie promocyjnej. Ostateczny termin rezerwacji hotelu to 20.03.2023 r. Liczba pokoi ograniczona. Rekomendujemy wczesną rezerwację. Ceny promocyjne obowiązują przy rezerwacji noclegu w dniach 19/20 i/lub 20/21 kwietnia.
Hotel KomodaClub Residence https://komodaresidence.pl/ tel. 627521400
pokój 1-os. deluxe 240 zł, pokój 2-os. deluxe 350 zł, pokój 3-os. deluxe 490 zł; parking dla gości 30 zł/dobę (wymaga rezerwacji)
Hotel Europa www.hotel-europa.pl tel. 627679100
pokój 1-os. 190 zł, pokój 2-os. 230 zł; parking dla gości przy ul. Mostowej 2 – 19 zł/dobę (bez rezerwacji, ograniczona liczba miejsc)
Hotel Calisia hotel-calisia.pl tel. 627679100
pokój 1-os. 180 zł, pokój 2-os. 280 zł

Międzynarodowa Konferencja Naukowa NIERUCHOMOŚĆ W PRZESTRZENI 6 jest dofinansowana z budżetu państwa – ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu „Doskonała Nauka”, moduł  „Wsparcie konferencji naukowych”.
Wartość dofinansowania:  105.250 zł Całkowita wartość zadania: 212.841,20 zł

Ankieta dla osób z niepełnosprawnościami

W związku z art. 175 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz treścią §2 Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych Uczestnicy Konferencji otrzymają zaświadczenie potwierdzające wypełnienie obowiązek doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawcę majątkowego poprzez ukończenie organizowanych przez organizację zawodową rzeczoznawców majątkowych (Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych Wielkopolski Południowej w Kaliszu) warsztatów, w trakcie których co najmniej 80% czasu kształcenia stanowiły zajęcia praktyczne wykonywane pod nadzorem rzeczoznawcy majątkowego posiadającego doświadczenie w zakresie tematyki, której dotyczy warsztat, w wymiarze 14 godzin (liczba punktów: 7) oraz konferencji w wymiarze 4 godzin (liczba punktów: 2).