Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych Wielkopolski Południowej w Kaliszu wyrażając wolę uznania i chęć promocji zawodu rzeczoznawcy majątkowego oraz innych zawodów związanych z rynkiem nieruchomości, ogłasza Konkurs na najlepsze opracowanie dotyczące analizy rynku deweloperskiego w Wielkopolsce Południowej:

– teren Kalisza i gmin przyległych lub
– teren Ostrowa Wielkopolskiego i gmin przyległych

w latach 2017-2022.

Opracowania dotyczące pierwotnego rynku nieruchomości mieszkaniowych powinny zawierać co najmniej:

– analizę podaży,
– analizę popytu,
– analizę cen transakcyjnych,
– analizę cen w budownictwie

na analizowanym obszarze.

Uczestnikami Konkursu mogą być w szczególności:

– rzeczoznawcy majątkowi zrzeszeni w SRMWP w Kaliszu,
– rzeczoznawcy majątkowi zrzeszeni w innych stowarzyszeniach lub niezrzeszeni, zainteresowani zawodowo rynkiem nieruchomości Wielkopolski Południowej,
– osoby odbywające praktykę w zakresie szacowania nieruchomości,
– słuchacze studiów podyplomowych z wyceny nieruchomości,
– studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia kierunków związanych z rynkiem nieruchomości,
– pośrednicy w obrocie nieruchomościami,
– inne osoby związane z rynkiem nieruchomości.

Nagrodą w Konkursie jest udział w XXIX KRAJOWEJ KONFERENCJI RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH wraz z noclegiem.

Termin zgłoszeń i nadsyłania prac konkursowych mija 15 sierpnia 2022 r. Dokumenty należy przesłać na adres poczty elektronicznej Stowarzyszenia: srmwp@rzeczoznawcy-kalisz.pl. W temacie wiadomości należy wpisać: Konkurs SRMWP w Kaliszu. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie do dnia 31.08.2022 roku.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie!

Formularz zgłoszeniowy konkurs_2022_formularz

Regulamin konkursu regulamin_konkursu_2022