DR TOMASZ LUTEREK, DR INŻ. EWELINA WÓJCIAK, KRZYSZTOF PIETRZ

5-6 marzec 2020 r. (początek 5.03.2020 r. godz. 10:00)

miejscowość Jedlec k/Gołuchowa – Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS

Członkowie SRMWP w Kaliszu: 700 zł
Pozostali Uczestnicy: 800 zł