Zamieszczamy w załączniku ważny głos Komisji Prawnej Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu w sprawie oceny operatów szacunkowych. Organy administracji i sądy coraz częściej dokonują głębokiej analizy operatu szacunkowego, wchodząc w zakres tzw. wiedzy specjalnej.

Działania te osłabiają pozycję rzeczoznawcy majątkowego. Jest to obecnie zjawisko powszechne i należy określić granicę, gdzie kończy się ocena wiarygodności operatu jako dokumentu dowodowego, a zaczyna ocena określona kompetencją organizacji zawodowej rzeczoznawców majątkowych.