Jesteś tutaj

Opłaty związane z egzaminem

OPŁATY ZWIĄZANE Z PRAKTYKAMI ZAWODOWYMI

  • Opłata za wydanie dziennika praktyk od dnia 1 marca 2015 r. wynosi: 13,50  zł (3%  przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku 2014, ogłoszonego w Komunikacie Prezesa GUS z 10.02.2015 r.)
  • Opłata za prowadzenie praktyk zawodowych: maksymalnie  50% kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw z kwartału poprzedzającego kwartał rozpoczęcia praktyk, ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (art.197 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami - j.t Dz. U. z 2014 r. poz. 518, z późn. zm.).
  • Opłata za przystąpienie do postępowania kwalifikacyjnego (egzaminu) wynosi: 1150 zł
  • Opłata za ponowne  przystąpienie do postępowania kwalifikacyjnego (egzaminu) wynosi: 900 zł
  • Opłata za przystąpienie do części ustnej postępowania kwalifikacyjnego (egzaminu) wynosi: 450 zł

Szczegółowe i aktualne informacje dotyczące opłat egzaminacyjnych znajdują się na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju:  https://www.mir.gov.pl/budownictwo/gospodarka_nieruchomosciami/uprawnienia_i_licencje_zawodowe/nadawanie_uprawnien/strony/start.aspx

 

 

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer