Jesteś tutaj

Opłaty zwiazane z praktykami zawodowymi

  • Opłata za czynności SRMWP w Kaliszu za obsługę praktyk zawodowych: 400 zł (uchwła Zarządu SRMWP w Kaliszu z dnia 4.11.2014 r. Nr 12/VII/2014.
  • Opłata za dziennik praktyk - 3% kwoty, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, w roku poprzedzającym wydanie dziennika praktyki zawodowej. Od 1 marca 2019 r. opłata wynosi 137,60 zł. Opłatę uiścić należy na rzecz Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych w Warszawie. ul. Nowogrodzka 50,     00-695 Warszawa nr konta: 10 1240 6218 1111 0000 4612 9574 tytułem: ,,Opłata za dziennik praktyk, ...... (imię i nazwisko)"
  • Opłatę za prowadzenie praktyki: kwotę uzgadnia osoba przystępująca do odbycia praktyki wraz z osobą prowadzącą praktyki. Maksymalna wysokość opłaty za praktykę zawodową wynosi 50% kwoty, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw z kwartału poprzedzającego kwartał, w którym dokonano wpisu do rejestru.
  • Umowy dotyczące praktyk zawodowych zawierane są na okres 6 miesięcy. W przypadkach przedłużenia praktyki koniecznym jest zawarcie nowych umów. 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer