Jesteś tutaj

Program Konferencji

 

Program Międzynarodowej Konferencji Naukowej

Nieruchomość w przestrzeni 5 

PWSZ w Kaliszu, ul. Nowy Świat 4, Aula Collegium Novum

Dzień I: 17.10.2019 r.

09:00-09:50 rejestracja—AULA COLLEGIUM NOVUM (PARTER)

09:00 Sesja I—posterowa⊙ —HALL COLLEGIUM NOVUM (PARTER)

Prowadzący: dr Adam Plichta, dr inż. Kinga Szopińska

 

10:00 Uroczyste rozpoczęcie Konferencji

Przemówienia zaproszonych Gości

Wykłady zamawiane:

prof. dr hab. inż. Sabina Źróbek, prof. dr hab. inż. Ryszard Źróbek Specyfika gospodarowania publicznymi zasobami nieruchomości

prof. dr hab. Krystyna Dziworska, prof. dr hab. Anna Górczyńska Inwestycje rewitalizacyjne miejskich obszarów poprzemysłowych – Browar Gdański w Gdańsku-Wrzeszczu

prof. dr hab. Maria Trojanek

Własność, użytkowanie wieczyste, dzierżawa gruntów

 

11:30 Przerwa kawowa

 

12:00 Sesja II — Wycena nieruchomości na potrzeby organów administracji publicznej

Prowadzący: prof. dr hab. Krystyna Dziworska, prof. dr hab. Maria Trojanek Warsztat⊡ I —dr Barbara Hermann, mgr Adrianna Szarafińska

Aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów

Warsztat⊡ II— dr hab. Maciej Nowak, prof. ZUT; dr hab. Iwona Foryś, prof. US

Wycena nieruchomości a akty planistyczne

Warsztat⊡ III—mgr Marcin Czarnecki

Opłata adiacencka z tytułu podziału w świetle definicji ustawy o gospodarce nieruchomościami

 

14:15 Przerwa obiadowa

 

15:15 Sesja III — Aktualne problemy warsztatu rzeczoznawcy majątkowego

Prowadzący: prof. dr hab. Ewa Kucharska-Stasiak, prof. dr hab. inż. Sabina Źróbek Warsztat⊡ IV— Rynek najmu nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych, panel dyskusyjny⊙, Moderator: dr hab. Sebastian Kokot, prof. US

Uczestnicy: prof. dr hab. Ewa Siemińska; dr hab. Lidia Groeger, prof. UŁ;

dr hab. Iwona Foryś, prof. US; dr Piotr Cegielski; dr Radosław Gaca

Warsztat⊡ V—dr inż. Olgierd Kempa, dr hab. inż. Małgorzata Krajewska, prof. UTP

Geodezyjne bazy danych w pracy rzeczoznawcy majątkowego

dr Marcin Kusaj

Nieruchomości i zasoby naturalne na Księżycu

17:00 Zakończenie obrad

18:30 Spektakl teatralny 

20:00 Uroczysta kolacja 

 

 

Dzień II: 18.10.2019 r.

08:00 Sesja IV—posterowa⊙—HALL COLLEGIUM NOVUM (PARTER)

Prowadzący: dr inż. Olgierd Kempa, dr Izabela Rącka 08:45 Rozpoczęcie II dnia Konferencji

 

09:00 Sesja V —Wartość rynkowa nieruchomości

Prowadzący: prof. dr hab. inż. Ryszard Źróbek, dr hab. Agnieszka Bieda, prof. AGH Warsztat⊡ VI—prof. dr hab. Ewa Kucharska-Stasiak

Różne oblicza wartości rynkowej danej nieruchomości

Warsztat⊡ VII—dr inż. Jan Konowalczuk

Analiza rynku do wyceny gruntów landdeweloperskich – bariery informacyjne i ujęcie ryzyka w metodach porównawczych

 

10:30 Przerwa kawowa

 

11:00 Sesja VI — Wartość rynkowa nieruchomości

Prowadzący: dr hab. Gabriel Główka, prof. SGH; dr hab. inż. Mirosław Bełej, UWM Warsztat⊡ VIII—dr inż. Radosław Gaca

Analiza preferencji nabywców na rynku nieruchomości, identyfikacja, pomiar, wykorzystanie

Warsztat⊡ IX—dr inż. Piotr Cegielski

Porównanie bezpośredniej i pośredniej metody zysków w wycenie nieruchomości

Warsztat⊡ X—dr inż. Robert Zygmunt

Porównanie metod wyceny zasobów drzewnych na przykładzie drzewostanów sosnowych

 

13:15 Przerwa obiadowa

 

13:45 Sesja VII —Narzędzia rzeczoznawcy majątkowego

Prowadzący: dr hab. inż. Małgorzata Krajewska, prof. UTP, mgr inż. Joanna Grzesiak, Prezes SRM w Bydgoszczy

Warsztat⊡ XI—dr Ewelina Nawrocka

Arkusz kalkulacyjny w pracy rzeczoznawcy majątkowego. Sprowadzanie cen na określoną datę

dr Józef Kolański, mgr Agnieszka Konieczna

Udział rzeczoznawcy w sądowym postępowaniu egzekucyjnym

Warsztat⊡ XII—dr Adam Plichta, dr Izabela Rącka

Częściowe zniesienie współwłasności części wspólnej nieruchomości

15:30-16:00 Dyskusja i uroczyste zakończenie Konferencji

 

 

⊡ Organizatorem Warsztatów jest Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych Wielkopolski Południowej w Kaliszu 

 

 

Referaty/Postery

prof. dr hab. Krystyna Dziworska, prof. nadzw. dr hab. Anna Górczyńska Inwestycje rewitalizacyjne miejskich obszarów poprzemysłowych – Browar Gdański w Gdańsku Wrzeszczu

prof. dr hab. Ewa Siemińska Specyfika rynku nieruchomości magazynowych

prof. dr hab. Maria Trojanek Własność, użytkowanie wieczyste, dzierżawa gruntów—determinanty decyzji inwestora

prof. dr hab. inż. Sabina Źróbek, prof. dr hab. inż. Ryszard Źróbek Specyfika gospodarowania publicznymi zasobami nieruchomości

prof. US dr hab. Iwona Foryś, mgr Karolina Jarosz Coworking – stan i perspektywy powierzchni biurowych w Polsce

prof. UŁ dr hab. Lidia Groeger Rynek wynajmu nieruchomości mieszkaniowych—przykład Łodzi

prof. UTP dr hab. inż. Małgorzata Krajewska, dr inż. Kinga Szopińska Ocena klimatu akustycznego terenów mieszkaniowych

prof. AGH dr hab. inż. Piotr Parzych, dr inż. Ewelina Wójciak Wykorzystanie map wartości gruntu w procesie szacowania opłat planistycznych

dr hab. inż. Mirosław Bełej Dekompozycja sezonowa szeregów czasowych na potrzeby aktualizacji cen w gospodarowaniu nieruchomościami

dr hab. inż. Agnieszka Bieda Percepcja przestrzeni publicznej w aspekcie oceny otoczenia nieruchomości

dr Sebastian Gnat, mgr inż. Marcin Bas Problem zmiennej jednostki odniesienia w analizach lokalnych rynków nieruchomości

dr Józef Kolański, mgr Agnieszka Konieczna Udział rzeczoznawcy w sądowym postępowaniu egzekucyjnym z nieruchomości

dr Marcin Kusaj Nieruchomości i zasoby naturalne na Księżycu, zagadnienia prawne

dr inż. Monika Podwórna Określanie stanu technicznego obiektu budowlanego w wycenie nieruchomości

prof. AGH dr hab. inż. P. Parzych Zaproszenie do publikacji w "Geomatics and Environmental Engineering

Organizatorzy zastrzegają możliwość zmiany programu Konferencji

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer