Jesteś tutaj

Program Konferencji

 

Program Międzynarodowej Konferencji Naukowej

Nieruchomość w przestrzeni 5 

PWSZ w Kaliszu, ul. Nowy Świat 4, Aula Collegium Novum

Dzień I

17.10.2019 r. 

 

09:00 Rejestrcja uczestników

Sesja I (posterowa)

 

10:00 Uroczyste rozpoczęcie Konferencji

Przemówienia zaproszonych gości

Warsztat i wykład 

Przerwa kawowa

 

12:00 Sesja II - Wartość rynkowa nieruchomości

Warsztaty 

Przerwa obiadowa

 

15:15 Sesja III - Nowe obszary zainteresowań rzeczoznawcy majątkowego

Warsztaty 

Referaty

 

16:45 Podsumowanie i zakończenie I dnia Konferencji

 

Uroczysta kolacja

 

 

Dzień II

18.10.2019 r. 

 

08:45 Sesja IV (posterowa)

 

09:30 Rozpoczęcie II dnia Konferencji

 

09:45 Sesja V - Porównanie metod wyceny nieruchomości

Warsztaty 

Przerwa kawowa

 

11:30 Sesja VI - Aktualne problemy warsztatu rzeczoznawcy majątkowego

Warsztaty 

Przerwa obiadowa

 

14:30 Sesja VII - Narzędzia rzeczoznawcy majątkowego

Warsztaty

 

16:00-16:45 Dyskusja, podsumowanie i zakończenie Konferencji

 

W programie Konferencji znajdą się warsztaty oraz referaty:

Warsztaty

prof. dr hab. Ewa Kucharska-Stasiak Różne oblicza wartości rynkowej danej nieruchomości

prof. nadzw. dr hab. Sebastian Kokot Nowe tendencje na rynku najmu lokali mieszkalnych

dr hab. Maciej Nowak, prof. nadzw. dr hab. Iwona Foryś Wycena nieruchomości a akty planistyczne

dr inż. Piotr Cegielski Porównanie bezpośredniej i pośredniej metody zysków w wycenie nieruchomości

dr inż. Radosław Gaca Analiza preferencji nabywców na rynku nieruchomości, identyfikacja, pomiar, wykorzystanie

dr Barbara Hermann, mgr Adrianna Szarafińska Aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu

dr inż. Olgierd Kempa, prof. nadzw. dr hab. inż. Małgorzata Krajewska Geodezyjne bazy danych (BDOT 500, EGBiR, GESUT) w pracy rzeczoznawcy majątkowego

dr inż. Jan Konowalczuk Analiza fundamentalna rynku gruntów—cel, sposób wykonania oraz wykorzystania w wycenie

dr Adam Plichta, dr Izabela Rącka Częściowe zniesienie współwłasności części wspólnej nieruchomości

dr inż. Robert Zygmunt Porównanie metod wyceny zasobów drzewnych na przykładzie drzewostanów sosnowych

dr Ewelina Nawrocka Arkusz kalkulacyjny w pracy rzeczoznawcy majątkowego. Sprowadzanie cen na określoną datę

mgr Marcin Czarnecki Opłata adiacencka z tytułu podziału w świetle definicji ustawy o gospodarce nieruchomościami

 

Referaty

prof. dr hab. Krystyna Dziworska, prof. nadzw. dr hab. Anna Górczyńska Inwestycje rewitalizacyjne miejskich obszarów poprzemysłowych – Browar Gdański w Gdańsku Wrzeszczu

prof. dr hab. Ewa Siemińska Specyfika rynku nieruchomości magazynowych

prof. dr hab. Maria Trojanek Własność, użytkowanie wieczyste, dzierżawa gruntów—determinanty decyzji inwestora

prof. dr hab. inż. Sabina Źróbek, prof. dr hab. inż. Ryszard Źróbek Specyfika gospodarowania publicznymi zasobami nieruchomości

prof. nadzw. dr hab. Iwona Foryś, mgr Karolina Jarosz Coworking – stan i perspektywy powierzchni biurowych w Polsce

prof. nadzw. dr hab. Lidia Groeger Rynek wynajmu nieruchomości mieszkaniowych—przykład Łodzi

prof. nadzw. dr hab. inż. Małgorzata Krajewska, dr inż. Kinga Szopińska Analiza kosztów eksploatacji domów niskoenergetycznych i tradycyjnych

prof. nadzw. dr hab. inż. Piotr Parzych, dr inż. Ewelina Wójciak Wykorzystanie map wartości gruntu w procesie szacowania opłat planistycznych

dr hab. inż. Mirosław Bełej Dekompozycja sezonowa szeregów czasowych na potrzeby aktualizacji cen w gospodarowaniu nieruchomościami

dr hab. inż. Agnieszka Bieda Percepcja przestrzeni publicznej w aspekcie oceny otoczenia nieruchomości

dr Sebastian Gnat, mgr inż. Marcin Bas Problem zmiennej jednostki odniesienia w analizach lokalnych rynków nieruchomości

dr Józef Kolański, mgr Agnieszka Konieczna Udział rzeczoznawcy w sądowym postępowaniu egzekucyjnym z nieruchomości

dr Marcin Kusaj Nieruchomości i zasoby naturalne na Księżycu, zagadnienia prawne

dr inż. Monika Podwórna Określanie stanu technicznego obiektu budowlanego w wycenie nieruchomości

 

Organizatorzy zastrzegają możliwość zmiany programu Konferencji

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer